שירי קבלת שבת ברקנית

הודעות מהמזכירות

הודעות מהוועדות השונות

הזמנה
ועדת נוער (25/04/2017 11:10)

ד.נ. אפריים 44820,
טלפון:03-9366915,
פקס:03-9367419,
barkan_kehila@bezeqint.net